COMUNICAT DE PRESĂ: În legătură cu investigația derulată de Consiliul Concurenței, în urma căreia SC EXIMTUR SRL a fost amendată

Aducem următoarele precizări:

- S.C. EXIMTUR SRL nu a fost nici în perioada respectivă și nu este nici în prezent turoperator al vreunuia din pachetele charter care au fost în vizorul autorității de concurență în cadrul investigației. S.C EXIMTUR S.R.L. a acționat exclusiv ca revânzător și nu a avut niciodată contracte cu companiile aeriene pentru locuri în avioane charter, astfel că nu a fost în măsură să împartă locuri în avioane charter cu alte agenții. Cu toate acestea, autoritatea de concurență a considerat că nedelimitarea publică a EXIMTUR față de e-mailuri emanând de la alte întreprinderi, conținând subiecte apreciate ca fiind sensibile, referitoare la organizarea pachetelor charter, este suficientă pentru a constitui o formă de încălcare a legii chiar și de către un operatorde bună-credință.

- S.C.EXIMTUR S.R.L. a adus dovezi autorității de concurență că a realizat și implementat în mod efectiv un program de conformare cu regulile de concurență în cadrul organizatiei și că și-a instruit în mod corespunzător angajații cu privire la principiile relevante din această legislație, în vederea asigurării unei conformări permanente cu acestea;

- S.C. EXIMTUR S.R.L. a dovedit că participarea sa în actiunea investigată a fost extrem de redusă, fiind una exclusiv de tip circumstanțial, tradusă prin nedelimitarea publică față de informațiile menționate mai sus, ajunse la cunoștința reprezentanților companiei în mod întâmplător, prin intermediul câtorva e-mailuri emanând de la alți operatori. De altfel, Consiliul Concurenței a recunoscut în mod expres faptul că EXIMTUR nu a avut decât un rol pasiv în circumstanțele analizate. Mai mult, S.C. EXIMTUR S.R.L a dovedit că informațiile în cauză nu au fost folosite în niciun fel în activitatea derulată, compania adoptând un comportament concurențial corect pe piață și stabilindu-și în mod independent strategia comercială;

Pe parcursul investigației, S.C. EXIMTUR SRL a înteles că, potrivit Legii Concurenței, nedelimitarea publică poate fi considerată încălcare, aspect necunoscut de companie până la acel moment. În acest context, pentru a nu prelungi această acțiune, care durează de mai bine de trei ani, compania și-a asumat consecințele nedelimitării publice față de informațiile respective și a acceptat plata amenzii.

Plata amenzii se va face din surse proprii, iar sumele aferente au fost prezervate ca atare.

S.C.EXIMTUR S.R.L. amintește că în toate activitățile sale a urmărit și urmărește să asigure concomitent :

- siguranța banilor avansați de client pentru vacanțele și serviciile cumpărate de la EXIMTUR, prin asigurarea stabilității financiare a companiei și a unei profitabilități decente, care să permită obținerea de către companie a instrumentelor de garantare și de finanțare necesare desfașurării acestui tip de activitate în condițiile legii;

- prețuri corecte și o publicitate corectă a acestora;

- calitatea servirii clienților EXIMTUR, prin salarizarea corectă a agenților consultanți, plata integrală a taxelor și respectarea drepturilor salariaților EXIMTUR, conform Codului Muncii și a legilor în vigoare;

- colectarea și plata taxelor și impozitelor legale, aferente activității desfășurate.

S.C.EXIMTUR S.R.L. a înțeles îngrijorările Consiliului Concurenței, precum și responsabilitatea suplimentară a companiilor de profil, drept pentru care a luat și va lua în continuare măsuri interne pentru a explica și implementa procedurile necesare impuse de Legea Concurenței.

Totodată, în vederea implementării noii legislatii specifice, prin care agențiile de turism sunt obligate să garanteze integral contravaloarea banilor avansați de turiști pentru pachete de servicii de călătorie, vă informăm că EXIMTUR deține deja polițe de asigurare a contravalorii banilor încasați de la client în avans pentru pachete de călătorie, în valoare de 2 500 000 EUR, prioritatea companiei fiind asigurarea și furnizarea în condiții de siguranță de servicii corecte și de calitate pentru toți clienții noștri.

Lucia Nora Morariu

Preşedinte

Adauga comentariu