De ce a considerat judecătorul de la Tribunalul Braşov că trebuie reţinuţi în arest pentru 30 de zile Gelu Oltean, amanta sa şi “şamanul” englez? Ce pedepse riscă aceştia?

Vă prezentăm motivarea Tribunalului Braşov pentru decizia de arestare preventivă a lui Gelu Oltean, fost şef al şerviciului secreat al MAI, a iubitei acestuia şi a unui "şaman" englez. Din aceasta rezultă suspiciunea rezonabilă pentru formularea împotriva inculpaţilor a unor acuzaţii extrem de grave: “organizarea de evenimente în cadrul cărora se facilita consumul de droguri de mare risc şi oferirea pentru consum a unor astfel de droguri activitate pentru care se percepea o sumă de 500 de euro/persoană.” Inculpaţii, în cazul în care vor fi găsiţi vinovaţi, riscă pedepse severe pentru: “punerea la dispoziție, cu știință, cu orice titlu a unui local pentru consumul ilicit de droguri prev. de art. 5 din Legea 143/2000 pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi şi desfăşurarea de operaţiuni privind circulaţia drogurilor de mare risc fără drept prev. de art. 2 alin. 2 din Legea 143/2000 pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani închisoare şi interzicerea unor drepturi.”

"Actele de cercetare penală efectuate în prezenta cauză se conturează în probe ce susţin acuzaţia adusă inculpaţilor privind deţinerea şi desfăşurarea de operaţiuni privind circulaţia drogurilor de mare risc, fără drept, prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea 143/2000, precum şi punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu a unui local pentru consumul ilicit de droguri prev. de art. 5 din Legea 143/2000.

Astfel, din probele administrate în cauză şi depuse la dosarul de urmărire penală, completat cu declaraţiile conferite de inculpaţii YAV şi OGM, rezultă faptul că, inculpata YAV a organizat, la Clinica Y situată în localitatea Răcari, evenimentul December Retreat ce urma a avea loc perioada 13.12.2019 – 15.12.2019, şi în cadrul căruia, participanţii sub coordonarea inculpaţilor consumau un amestec de plante în scopul afirmat de inculpata YAV acela al vindecării diferitelor afecţiuni de care sufereau. În ceea ce priveşte plantele din care se presupune că ar fi fost preparat ceaiul respectiv, inculpata YAV nu a oferit prea multe detalii precizând doar că stabilise cu LTIM combinaţia ideală „pentru decalcifierea glandei pineale”.

Cu ocazia punerii în executare a mandatelor de percheziţie domiciliară, la imobilul în care a fot organizat evenimentul amintit, potrivit proceselor verbale de percheziţie au fost descoperite o serie de recipiente ce conţineau o substanţă lichidă de culoare maro, dar şi materie vegetală ambalată/depozitată în diferite forme.

Asemenea substanţe au fost ridicate din camera unde s-a desfășurat ceremonia spirituală cu ritual specific medicinei amazoniene cu ayahuasca, respectiv 4 pungi transparente din plastic găsite în sala de ceremonie introduse în plic de culoare albă, 3 capsule din plastic de culoare verde și alb în care se află o substanţă pulverulentă, un pahar ceramic de culoare verde și maro cu urme de materie, 13 sticluţe de diferite mărimi din care 11 au conţinut lichid, una cu substanță tip pulbere granulată și una cu capac dop de plută în interiorul căreia se află o substanță de culoare gri, o găleată interiorul căreia se află o substanţă lichidă de culoare maro.

Din datele cauzei la ceremonia spirituală au participat în prima zi 38 de persoane, cazate în clinica Y. Percheziţiile efectuate au fost de natură a conduce la identificarea în camarele de cazare ale clinicii a mai multor substanţe.

Aceleaşi probe administrate în prezenta cauză conturează suspiciunea rezonabilă că inculpaţii YAV, OGM şi LTIM au deţinut şi au desfăşurat operaţiuni privind circulaţia drogurilor de mare risc fără drept şi le-au pus la dispoziţia consumatorilor droguri, facilitând consumul de droguri participanţilor care au fost racolaţi în acest scop şi au plătit taxe de participare la eveniment sub forma deghizată a unor donaţii.

Faptele conturate de probele administrate pot fi obiectiv încadrate în elementele de tipicitate ale infracţiunilor reţinute în sarcina inculpaţilor prin actul de inculpare, ordonanţele de punere în mişcare a acţiunii penale, respectiv, punerea la dispoziție, cu știință, cu orice titlu a unui local pentru consumul ilicit de droguri prev. de art. 5 din Legea 143/2000 pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi şi desfăşurarea de operaţiuni privind circulaţia drogurilor de mare risc fără drept prev. de art. 2 alin. 2 din Legea 143/2000 pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani închisoare şi interzicerea unor drepturi.

Existenţa suspiciunii rezonabile cu privire la comiterea unei infracţiuni nu este însă suficientă pentru a justifica luarea unei măsuri preventive, fiind necesar să se constate îndeplinită condiţia subiectivă referitoare la starea de pericol pentru ordinea publică şi totodată să se constate că este necesar a se lua o măsură preventivă pentru asigurarea scopurilor prevăzute de art. 202 alin. 1 Cod procedură penală. O astfel de analiză este esenţială, căci în lipsa sa, simpla comitere a unei infracţiuni dintre cele prevăzute de lege ar atrage după sine în mod automat luarea unei măsuri preventive, ceea ce nu poate fi admis.

Judecătorul constată că, în prezenta cauză în raport de modalitatea și împrejurările în care se presupune că s-au comis faptele aşa cum acestea au fost mai sus expuse, se impune, pentru buna derulare a urmăririi penale adoptarea unor măsuri procesuale apte să asigure scopul prevăzut la art. 202 al 1 Cod procedură penală.

Faptele reţinute în sarcina inculpaţilor sunt grave, având în vedere natura acestora şi împrejurările în care se reţine a fi fost comise: organizarea de evenimente în cadrul cărora se facilita consumul de droguri de mare risc şi oferirea pentru consum a unor astfel de droguri activitate pentru care se percepea o sumă de 500 de euro/persoană. Apărările inculpaţilor YAV şi OGM potrivit cărora, nu au cunoscut conţinutul substanţei pusă la dispoziţia participanţilor la ceremonie de inculpatul LTIM, precum şi aceasta era exclusiv preparată de acesta din plantele pe care el le comanda şi le plătea, nu poate fi reţinută întrucât este contrazisă de probele depuse la dosar până în acest moment. Din declaraţiile martorilor dar chiar al inculpaţilor care au consimţit a conferi declaraţie rezultă evident că cei trei inculpaţi desfăşurau activitatea cercetată în prezenta cauză împreună; dacă ar fi să admitem ipotetic că ceremoniile şamanice cu ayahuasca erau în reprezentarea mentală a inculpaţilor legale pe teritoriul României este inexplicabil de ce activitatea se desfăşura ocult. În acest sens, sunt acte de investigaţii efectuate în cauză din care rezultă că prin mijloace investigative specifice a fost inițiată o procedură de înscriere la evenimentul coordonat “TL” în perioada 3-15 decembrie 2019, prin contactarea organizatorilor la adresa de email (…).

La solicitarea de înscriere a fost comunicat un răspuns printr-un email semnat “T” în care se menţionează că pentru evenimentul “December Retreat” din România din perioada 13 -15 decembrie 2019 nu mai sunt locuri disponibile, situaţia fiind similară şi la evenimentul din perioada 18-23 decembrie 2019 organizat în Spania. Din declaraţiile martorilor rezultă că singura posibilitate de a accesa la o astfel de ceremonie era recomandarea unui participant mai vechi, cu atât mai mult cu cât astfel de ceremonii nu erau publice pe pagina de internet a clincii astfel cum declară de altfel şi inculpata YAV. Deşi inculpatul OGM neagă, acesta era cel care oferea informaţiile necesare participanţilor pe un grup creat pe watsapp. Incontestabil LTIM era cel care oferea băutura participanţilor şi coordona ceremonia, având însă concursul celorlalţi doi inculpaţi. YAV potrivit propriei declaraţii traducea ceea ce expunea LTIM, însă nu se limita doar la această activitate ci, aşa cum declară inculpatul OGM fiind persoane evoluate, îi ajutau pe cei care resimţeau o stare de rău mai pronunţată. În plus aşa cum am precizat mai sus, din locuinţa ocupată de cei doi inculpaţi YAV şi OGM au fost ridicate substanțe lichide/ solide sub formă pulverulentă sau vegetale, care supuse analizei au relevat conţinut de DMT.

Judecătorul constată că măsura arestării răspunde cerinţelor de actualitate, oportunitate şi proporţionalitate cu acuzaţia adusă şi nicio altă măsură nu ar îndeplini scopul urmărit de legiuitor. În acest sens avem în vedere faptul că cercetările sunt la început şi activitate de urmărire penală ce urmează a fi desfăşurată apare a fi una complexă chiar dacă procurorul a menţionat în referatul său numai finalizarea rapoartelor de expertiză tehnico-ştiinţifică de analiză a substanţelor ridicate la percheziţie.

În fine, comiterea de fapte incriminate de Legea nr.143/2000 produce în mod evident o stare de pericol pentru ordinea publică, la înlăturarea căreia trebuie ținut seama nu doar de natura infracţiunilor ce formează obiectul cercetărilor, ci şi de consecinţele acestora pentru comunitate în general.

Pentru motivele expuse, judecătorul de drepturi şi libertăţi urmează a admite propunerea formulată şi a institui măsura arestului preventiv faţă de inculpaţi pentru o durată de 30 de zile."

Adauga comentariu