Jurnalistul Ioan Romeo Roșiianu, CONDAMNAT la 1 an și 6 luni ÎNCHISOARE pentru că și-a BĂTUT fosta iubită, Monica Marchiș. El trebuie să presteze 100 de zile de MUNCĂ în folosul comunității

Judecătoria Baia Mare l-a condamnat pe jurnalistul și scriitorul Roșiianu Ioan Romeo pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prevăzută de art. 193 alin. 2 Cod penal la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, cu suspendare sub supraveghere, după schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de violenţă în familie prevăzută de art. 199 alin. 1 Cod penal raportat la art. 193 alin. 2 Cod penal.

În temeiul art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani şi 6 luni, potrivit dispoziţiilor art.92 Cod penal. În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Maramureş la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor lui de existenţă.

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune condamnatului să execute obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal pe durata termenului de supraveghere condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 100 de zile, în cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare sau la Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare.

Supravegherea executării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse condamnatului se va realiza de către Serviciul de Probaţiune Maramureş.

În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere în caz de nerespectare a măsurilor de supraveghere sau de neîndeplinire a obligaţiilor impuse.

În temeiul art. 397 alin. 1 raportat la art. 25 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile: - 3510 lei părţii civile Marchiș Monica, reprezentând daune materiale; - echivalentul în lei la data plăţii a sumei de 9000 de euro părţii civile Marchiș Monica, reprezentând daune morale; 401,80 lei părţii civile Serviciul de Ambulanță Județean Maramureș, -, reprezentând cheltuielile privind asistenţa medicală de urgenţă şi transport medical acordate părţii civile Marchiș Monica, cu dobânda legală aferentă calculată de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la plata efectivă; 3934,88 lei părţii civile Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, reprezentând cheltuielile cu spitalizarea părţii civile Marchiș Monica, cu dobânda legală aferentă calculată de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la plata efectivă.

În temeiul art. 276 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 10300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare părţii civile Marchiș Monica. În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 2300 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.  Sentința a fost pronunţată în şedinţa publică din 20.12.2018.

APELURI ale Monicăi Marchiș și Romeo Roșiianu, respinse

Curtea de Apel Cluj a respins ca nefondate apelurile declarate de către partea civilă Marchiș Monica şi ale inculpatului. Stabileşte în favoarea Baroului Cluj suma de 100 lei onorariu parţial apărător din oficiu ce se va avansa din FMJ pentru av. CA. Obligă apelanţii la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de câte 400 lei fiecare . Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică de azi, 08 aprilie 2019.

Adauga comentariu