PLĂȚI ILEGALE ale Consiliului Județean Maramureș descoperite de CURTEA de CONTURI. CADOURILE în BANI, angajaților Bibliotecii județene și copiii minori ai acestora, ÎNAPOI. Acoperișul ilegal de la Centrul Militar a costat "doar" 943,28 lei

Ziarul de Baia Mare vă prezintă o sinteză a auditului financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară pe anul 2017 a Camerei de Conturi Maramureș la Consiliul Județean Maramureș. Auditul a fost efectuat în perioada 02.05.2018 – 10.07.2018 
 
Iată câteva informații sintetice privind indicatorii bugetari ai entității verificate. La obiective urmărite s-a verificat și calitatea gestiunii economico-financiare. La acest capitol s-au înregistrat mai multe plăți ilegale.    

Plata nelegală a sumei de 881,28 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situațiile de lucrări de reparații tinichigerie și confecții metalice, reparații învelitoare șarpantă, executate ca urmare a calamităților, la sediul Centrului Militar Județean Maramureș, la care se adaugă  majorări de întârziere în sumă de 62  lei,  în total 943,28 lei; 
 
Plata nelegală a sumei de 2.587 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situațiile de lucrări de reparații curente la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației, la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 247 lei, în total 2.834 lei; 
 
Plata nelegală a sumei de 1.770,38 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situațiile de lucrări reparații curente la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus;   Plata nedatorată  a sumei de 987 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situația de plată la lucrarea „Reparații curente și renovări interioare la Muzeul județîn
Plata nelegală, în anul 2017, a sumei de 37.350 lei, reprezentând cadouri în bani acordate salariaților Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare și copiilor minori ai acestora; 
 
Nestabilirea, nedeclararea și nevirarea la bugetul consolidat al statului a cuantumului legal reprezentând „Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate”, reglementat de Legea nr.448/2006 în sumă de 7.427 lei. 

 

Ce MĂSURI s-au luat

6.2. Potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992, republicată, și ale pct. 174 din regulament, aplicarea următoarelor măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora, astfel: 

1. Stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plățile nedatorate efectuate în cazul situațiilor de  lucrări de reparații tinichigerie și confecții metalice, reparații învelitoare șarpantă  executate ca  urmare a calamităților la sediul Centrului Militar Județean Maramureș, luarea măsurilor operative de urmărire și recuperare a prejudiciului creat, inclusiv a dobânzilor și penalităților aferente calculate de la data efectuării plăților nelegale până la data recuperării acestuia și virarea sumelor recuperate potrivit destinațiilor stabilite; extinderea controlului financiar propriu asupra tuturor operațiunilor de aceeași natură neverificate în timpul misiunii de audit, determinarea sumelor achitate nedatorat, înregistrarea acestora în evidența contabilă, luarea măsurilor operative în vederea urmăririi și recuperării acestora, inclusiv a accesoriilor aferente calculate de la data efectuării plăților nelegale până la data recuperării și virarea sumelor recuperate potrivit destinațiilor stabilite. 
 
2. Luarea măsurilor operative de corectare a declarațiilor privind obligațiile de plată la bugetul statului sub formă de vărsăminte pentru persoane cu handicap neangajate pentru perioadele la care acestea se referă și  regularizarea sumelor de această natură datorate. 
 
3. La Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației, stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plățile nedatorate efectuate în cazul situațiilor de lucrări de reparații și amenajare împrejmuire, extinderea controlului financiar preventiv asupra tuturor celorlalte operațiuni de aceeași natură care nu au făcut obiectul testelor de control, luarea măsurilor operative de urmărire și recuperare a prejudiciului creat, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, calculate de la data efectuării plăților nelegale până la data recuperării acestuia și virarea sumelor recuperate potrivit destinațiilor stabilite. 
 
4. La Centrul Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus, stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plățile nedatorate efectuate în cazul  situațiilor de lucrări reparații generale și renovare, extinderea controlului financiar preventiv asupra tuturor celorlalte operațiuni de aceeași natură care nu au făcut obiectul testelor de control, luarea măsurilor operative de urmărire și recuperare a prejudiciului creat, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, calculate de la data efectuării plăților nelegale până la data recuperării acestuia și virarea sumelor recuperate potrivit destinațiilor stabilite. 

5. La Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plata elementelor de cheltuieli nejustificate, luarea măsurilor operative de urmărire și recuperare a prejudiciului constatat împreună cu folosul nerealizat calculat sub forma majorărilor de întârziere și extinderea controlului financiar propriu asupra tuturor operațiunilor de aceeași natură neverificate în timpul misiunii de audit, determinarea sumelor achitate nedatorat, înregistrarea acestora în evidența contabilă, luarea măsurilor operative în vederea urmăririi și  recuperării acestora și virarea sumelor recuperate  potrivit destinațiilor legale. 

6. La Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare, stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plata cadourilor în bani acordate salariaților Bibliotecii județene și copiilor minori ai acestora, luarea măsurilor operative de urmărire și recuperare a prejudiciului constatat împreună cu folosul nerealizat calculat sub forma majorărilor de întârziere și extinderea controlului financiar propriu asupra tuturor operațiunilor de aceeași natură neverificate  în timpul misiunii de audit, determinarea sumelor achitate nedatorat, înregistrarea  acestora în evidența contabilă, luarea măsurilor operative în vederea urmăririi și recuperării acestora și virarea sumelor recuperate  potrivit destinațiilor legale.

 

Adauga comentariu